Kategorie
Produkty
Relaxační hudba na CD
Ostatní

Obchodní podmínky

Dodací a obchodní podmínky www.cviceninadvd.cz

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.cviceninadvd.cz,

Petr Klimeš, Čejkovická 4079/1, 628 00, Brno, IČ 72404361, zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna.

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon a e-mail.

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického, emailového potvrzení ze strany Prodávajícího a nebo odesláním objédnavky přes internetový obchod Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu v den objednávky.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím a nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení z důvodu:

- bez udání důvodu,

- zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Dodací lhůty

Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky. Obvyklá dodací lhůta je max. 5 pracovních dní od obdržení objednávky.

Dodání zboží

Aktuální možnosti dodání zboží jsou dostupné na vyžádání.

Platební podmínky

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.

Přesné podmínky jednotlivých platebních možností jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta).

V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení

- v původním obalu

Vrácení peněz:

Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou na adresu Kupujícího, proto je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit nebo přesnou adresu Kupujího.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tyto data jsou tedy bezpečně uložena a samozřejmě nejsou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro dodání zboží na území České republiky.Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.